50 dobrych książek i więcej

Humanizm

  Humani...

Prof. Marian Grabowski

Książkę można kupić tu...

Książkę można kupić tu:

Marian Grabowski
Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną, w tym nowym jej nurtem – antropologią adekwatną.
Autor książek m.in.: „Mechanika kwantowa - ujęcie w przestrzeni Gilberta” (wspólnie z R.S. Ingardenem); „Operational Quantum Physics (wspólnie z P. Buschem i P.Lahtim)”; „Na obrzeżach sacrum”; „Elementy filozofii nauki”; „Istotne i nieistotne w nauce”; „Historia upadku”; „Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej”; „Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce”.

50 dobrych książek i więcej

Humanizm

  Humani...

Prof. Marian Grabowski

Książkę można kupić tu...