Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...

Czy w ciągu 20 lat transformacji – którymi się chwalimy i o których mówimy, że były udane – poczyniono jakieś zaniedbania w sferze dążenia do gospodarki opartej na wiedzy?

Żeby budować gospodarkę opartą na wiedzy musi istnieć strategia rozwoju kraju, która będzie ten proces definiować. Niestety jak dotychczas nie zauważyłam abyśmy mieli opracowaną jakąś strategię lub żeby była ona konsekwentnie realizowana. Na przestrzeni 20 lat transformacji nikt nie powiedział: „Idziemy tą drogą, to jest nasz cel, budujemy nowe technologie, stwarzamy odpowiednie warunki działania do ich implementacji, stawiamy na innowacje”. Tego w ogóle nie widać! Z drugiej strony istnieje różnica wobec stanu, który kształtował naszą gospodarkę dawniej. Długo mieszkałam poza granicami kraju i dostrzegam gołym okiem, jak bardzo Polska się zmieniła. Nasza gospodarka rozwija się – jednak bardziej dzięki inicjatywie społeczeństwa niż przemyślanej polityce państwa. Tymczasem bez określonych założeń strategicznych, wyznaczenia bardzo konkretnych celów rozwoju kraju, wytyczenia kierunków działania pewnych rzeczy nie da się osiągnąć. Żeby budować gospodarkę opartą na wiedzy, należy tworzyć pewne podstawy.

więcej:

http://www.gf24.pl/9086/w-polsce-brakuje-myslenia-strategicznego

Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...