Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...

Zbigniew Dmochowski

Przy wszelkich studiach i dyskusjach naukowych i aplikacyjnych, a w szczególności przy formułowaniu wniosków merytorycznych, należy brać pod uwagę istnienie systemu zakłóceń w postaci konglomeratu informacji i dezinformacji. W miarę upływu czasu wpływ informacji i dezinformacji narasta, przy czym istotnym narzędziem staje się Internet.

Spróbujmy ująć ten problem na przykładach.

  1. Informacje i dezinformacje na temat dynamiki transferu technologii

Na konferencji “Sterowanie i modelowanie”, która odbyła się w lipcu 1990 roku w Teheranie (Iran), prof. L. Kim z Koreańskiego Uniwersytetu w Seulu (Korea Południowa), przedstawił zasady dynamiki transferu technologii przy założeniu uzyskiwania pozytywnych efektów, zarówno przez dostarczających (kraje rozwinięte), jak i odbierających (kraje rozwijające się).

Koreańscy specjaliści w dziedzinie transformacji gospodarek krajów rozwijających się (Korea Południowa osiągnęła w 1990r. drugie miejsce na świecie w poprawie wskaźnika warunków życia ludzi) przedstawili istotne zalecenia, dotyczące modeli transformacji, aktualnych również dla Polski:

a) Należy nie dopuścić do obniżenia potencjału technologicznego kraju (Polski) poprzez doprowadzenie do zniszczenia lub nadmiernego ograniczenia zespołów kadrowych inżynierów i naukowców, decydujących przede wszystkim o zdolnościach inwestycyjnych i innowacyjnych kraju.

b) Wszelkie ograniczenia w efektywnym finansowaniu edukacji i nauki prowadzać muszą do nieobliczalnych strat dla całej gospodarki narodowej poprzez stworzenie w kraju (Polsce) wielkiego bazaro-rynku dla towarów zagranicznych, zamiast doprowadzenia do restrukturyzacji gospodarki narodowej w interesie kraju.

c) Polityka finansowa (podatkowa) i informacyjna państwa (Polski) powinna działać w kierunku podnoszenia własnego potencjału technologicznego.

d) Brak reakcji na dotychczasowe doświadczenia południowo-koreańskie doprowadzi kraj (Polskę) w najbliższym czasie do kompletnej ruiny finansowej i zagrozi żywotnym interesom rodzin i narodu.

Po powrocie do Polski z konferencji w Teheranie próbowałem opublikować materiały dotyczące modelu transformacji południowo-koreańskiej. Pełna cenzura tego materiału w Polsce pozwoliła opublikować go dopiero w 1992r. w Przeglądzie Technicznym pt. “Transfer technologii” i w 1993r. w Ładzie pt. “«Skośnooka» gospodarka”.

Potwierdzeniem poprawności modelu południowo-koreańskiego było pozytywne opanowanie kryzysu finansowego, który dotknął Południową Koreę w ramach kryzysu azjatyckiego (50 miliardów pożyczki w USD z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wypracowanie podwojonej kwoty dla potrzeb spłacenia tej pożyczki i odbudowy potencjału finansowego Południowej Korei ze wskaźnikiem PKB rzędu 8-9%).

Brak wyobraźni ekonomicznej doprowadził do nieodpowiedzialnych publikacji (na przykład R. Strzemieckiego w Polityce w 1998r. na temat “Tygrysy pod kroplówką”).

  1. Europa w słowach kluczowych

W połowie 2000 roku Europa jawi się używając słów kluczowych (key words) jako Europa: żandarmów, komisarzy i konsumentów.

 

Chiny

Lata

Chiny

Polska

1980

251

4,208

1981

285

4,105

1982

324

4,106

1983

369

4,445

1984

435

4,555

1985

502

4,838

1986

550

5,086

1987

621

5,327

1988

704

5,686

1989

749

6,120

1990

796

5,844

1991

889

5,612

1992

1,027

5,847

1993

1,183

6,214

1994

1,351

6,663

1995

1,513

7,260

1996

1,679

7,854

1997

1,849

8,553

1998

1,998

9,171

1999

2,164

9,730

2000

2,379

10,366

2001

2,616

10,733

2002

2,881

11,071

2003

3,217

11,748

2004

3,614

12,706

2005

4,102

13,580

2006

4,747

14,900

2007

5,548

16,370

2008

6,185

17,579

2009

6,792

18,035

2010

7,550

18,951

2011

8,382

20,334


Wzrost w latach 1980 - 2011
Chiny: 33.39 krotnie; średni wzrost: 12.0%
Polska: 4.83 krotnie; średni wzrost: 5.2%

Wzrost w latach 1990 - 2011
Chiny: 10.53 krotnie; średni wzrost: 11.9%
Polska: 3.48 krotnie; średni wzrost: 6.1%

Wzrost w latach 1993 - 2003
Chiny: 2.72 krotnie; średni wzrost: 10.5%
Polska: 1.89 krotnie; średni wzrost: 6.6%

Wzrost w latach 2004 - 2011
Chiny: 2.32 krotnie; średni wzrost: 12.8%
Polska: 1.60 krotnie; średni wzrost: 6.9%

Wzrost w latach 2000 - 2011
Chiny: 3.52 krotnie; średni wzrost: 12.1%
Polska: 1.96 krotnie; średni wzrost: 6.3%


W przedstawionych danych nie są najistotniejsze wyliczenia. Jakkolwiek ciekawy jest brak istotnego przełożenia przystąpienia Polski do UE na wzrost. Być może dzięki otwarciu rynku pracy część wzrostu dochodu na głowę jednego mieszkańca została osiągnięta przez zmniejszenie liczby głów.

Zwróćmy uwagę na następujący fakt: w roku 2005 Chiny osiągneły dochód na głowę taki, jaki miała Polska na początku lat osiemdziesiątych. I tutaj jest istota tych danych. W Polsce od lat 80-tych wzrost 5-7% jest przedstawiany społeczeństwu jako ogromny sukces, łącznie z koniecznością schładzania gospodarki, gdyby był większy. Natomiast Chiny wcale nie zmniejszyły tempa wzrostu. Ich gospodarka nie zwolniła - przez cały czas utrzymują wzrost dochodu na jednego mieszkańca ok. 12%


PS.
Dane są dostępne na stronie International Monetary Fund

 

Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...