Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...

Piotr Balcerowicz

Choć już od kilku lat pisze się na świecie dość dużo o Indiach w kontekście gospodarczym i choć Unia Europejska jest największym partnerem handlowym tego kraju, to dla polskich przedsiębiorców kraj ten właściwie nie istnieje, a w polskiej świadomości społecznej Indie pozostają krajem ubóstwa, nędzy i głodu. Jest to podejście błędne i krótkowzroczne, podyktowane stereotypami sprzed kilkudziesięciu lat. Te uprzedzenia odzwierciedlają przy tym nikłą znajomość procesów mających miejsce w światowej gospodarce, polityce i kulturze.

Indie znajdują się na najlepszej drodze, by w 2035 r. stać się trzecią potęgą gospodarczą świata. Obecnie, według danych Banku Światowego, zajmują 10 pozycję w rankingu gospodarczym – z produktem krajowym brutto (PKB) wynoszącym 806 mld USD (692 mld USD w 2004 r.). Jest to 13 miejsc przed Polską, gdzie PBK jest niemal trzykrotnie niższy (patrz Tabela 1).

Gdy natomiast zastosujemy parytet siły nabywczej (PSN), tj. wskaźnik obiektywniejszy, który umożliwia przeliczanie walut w taki sposób, że można dzięki temu ustalić rzeczywistą siłę nabywczą danej waluty, to Indie, z PSN wynoszącym 3,78 bilionów USD, zajmują czwartą pozycję na świecie, daleko przed Polską z PSN wynoszącym obecnie 0,59 bln USD (patrz Tabela 1 i Tabela 2). Tendencje wzrostowe wskazują, że w nie aż tak dalekiej przyszłości Indie zajmą trzecią pozycję (po USA i Chinach), prześcigając Japonię.

więcej: http://porozmawiajmy-torun.pl/docs/indie-gospodarka.pdf

21 stron, 600kB

Nasz kraj

Turcja - dossier

http://mttp.pl/pobiera...

Index Mundi

http://www.indexm...

Wizyta premiera Wen Jiabao w Polsce

Polskę odwiedził...

rola informacji i dezinformacji

Zbigniew Dmochowski ...

Korea Południowa

*Ekspansja eksportowa ...

W Polsce brakuje myślenia strategicznego!

Czy w ciągu 20 lat tra...